Célok

Az egészségügyi ágazat fő kihívása napjainkban a szakemberhiány.
Ezen belül kiemelt a radiológus hiány, mely világméretű jelenség, melynek oka egyrészt radiológusok elvándorlása nyugat-európai országokba, másrészt az egyre szaporodó vizsgálati- és képszám. Az intézmények IT kapcsolatának hiánya miatt a vizsgálatok kényszerű ismétlései indokolatlan sugárterhelést okoznak a betegeknek.
A betegek felesleges utaztatása mindkét ország biztosítóinak terheit növeli.
Az izolált működés gátolja a szakmai és tudományos kapcsolatok fejlődését.
A projekt partnerek a fenti problémákkal küzdenek., ezért a két kórház menedzsmentje célul tűzte ki, hogy együttműködnek, segítik egymást.
A feladat a költséghatékony, fenntartható megoldások kidolgozása.
A fejlesztés indokolt, mert az EU célja az egészségügyi ellátásban az e-Health minél magasabb szintű megvalósítása.
Pályázatunk eszköze (célja) a távleletezés harmonizál ezzel.
Általánosságban jellemző, hogy csak viszonylag nagyobb radiológiai intézményben gyűlik össze az a tudásmennyiség, amely a modern képalkotó diagnosztikához szükséges. Tekintettel arra, hogy a szlovák partner kevesebb esetszámmal dolgozó kisebb intézmény, speciális szakterületeken szüksége lehet nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező intézmény munkatársaira, melyre a kialakításra kerülő távleletezési rendszer és a magyar partnerrel kötött hosszú távú megállapodás megteremti a lehetőséget.

Közvetlen célok:

 • A térség betegeinek közös ellátása.
 • A munkaerőhiány mérséklése.
 • egy nagy megyei kórház és egy térségében fontos városi kórház tudás megosztása
 • Oktatási és tudomáyos kapcsolatok fejlesztése

Eszköze a partnerek közötti távleletezés.

A távleletezés lehetőségének megteremtése:

 • csökkenti a szakemberhiányt
 • csökken a várakozási idő
 • a két kórház együttműködése segíti az időleges vagy állandó szakemberhiány okozta problémák megszüntetését
 • csökkenti a sugárterhelést
 • környezetbarát megoldás

Közvetett célok:

 • A betegek sugárterhelésének csökkentése
 •  környezeti negatív hatások minimalizálása
 • konzultáció lehetőségének biztosítása
 • továbbképzés
 • az egészségügyi ellátás minőségének javítása

 

A projekt hosszú távú hatása:

 • A betegbiztonság növelése
 • egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása a magasabb szintű ellátáshoz,
 • a szakemberek tudásszintje emelkedik
 • a partnerek közötti együttműködés kialakul, szorosabbá válik
 • a régió más intézményeinek bevonása
 • közös kutatások
 • oktatás harmonizációja
 • határon átnyúló specializáció
 • a két térség lakosai sugárterhelésének csökkenése.

A két kórház között elektronikus kapcsolatot hozunk létre és a kórházak infrastruktúráját hardver és szoftver oldalon fejlesztve úgy alakítjuk, hogy a leletek és képalkotó vizsgálatok egymás között küldhetők lehessenek, távleletezés jöhessen létre és a létrehozott képi anyagokat tárolni tudjuk.

A magyar partnernél a jelenleg használt PACS rendszer bővítésére kerül sor, a távleletezés megvalósítása érdekében.
A távleletezés szempontjából fontos a leletező orvos számítógépes munkaállomásának kialakítása, a leletezés csak dedikált monitoron valósulhat meg. Ennek hiányában diagnosztikai információk validitásukat veszhetik. A munkaállomás számítógép esetében a nagy átmeneti memória, videomemória és processzorsebesség lényeges szempont. A projektben három darab fenti feltételeknek megfelelő munkaállomás kerül beszerzésre.

A szlovák partnernél kialakításra kerül a technikai és szoftver eszközök rendszere a kép információ kezelésére, archiválására és kommunikációra. A PACS rendszer – picture archiving and communication system  - az STN EN 12052 (DICOM) szabvánnyal összhangban, kapja, továbbítja, tárolja és kikeresi a digitális képeket és a kapcsolódó információkat a betegről többféle multimodális képalkotó forrásokból és az információkat közli a hálózaton keresztül.
Szükséges hogy a PACS össze legyen kapcsolva HL7 alapján a HIS rendszerrel (NIS/HIS – Szlovákiában a Prosoft Košice Promis®), elektronikus kérelmek feldolgozás lehetőségével (DICOM Modality Worklist Management) és a szükség esetén ez külön üzemeltetés lehetőségével. A PACS  biztosítja - DICOM formátumban  -az engedélyezett és az azonosított felhasználók számára a képi jellegű orvosi dokumentációt  és lehetővé teszi ezek információk hálózaton (WAN/Internet) keresztüli küldését és fogadását.

A távleletezés kialakításával az alábbi előnyökre tesznek szert az érdekeltek:

 • Megvalósul a „LELET UTAZZON NE A BETEG”
 • A TÁVLELETEZÉS a humánerőforrást optimalizálja. A szabad radiológiai kapacitások ésszerű kihasználása mindkét oldalon.
 • Szubspeciális értékeléshez való hozzáférés, azaz bizonyos területeken nagyobb jártasságú, licensszel rendelkező radiológus által történő értékelés lehetősége megnyílik mindkét fél számára.
 • Határon átnyúló „barátságok” alakulnak ki.
 •  Erőforrás koncentráció révén költségmegtakarítás érhető el.
 • Rövidülő várakozási idő a páciensek számára.
 • Szakmai támogatás, konzultáció lehetősége.
 • Szakmai együttműködés lehetősége.
 • A dolgozók egymástól tanulhatnak, megvalósulhat a „négyszem” elve a másodleletezés révén. Sok esetben a konzultáció lehetősége teremti meg a pontosabb diagnózis felállítását.

Közös fejlesztés:
A projekt közös fejlesztésben valósul meg. A miskolci és királyhelmeci kórház hosszú távú együttműködési megállapodást kötöttek 2016.04.07-én. A pályázat megjelenése után megkezdődött a konkrét projekt terv kidolgozása. A partnerek közösen határozták meg azon feladatokat, melyek stratégiai tervükkel és a pályázati felhívás célkitűzéseivel is összhangban van. Közösen specifikálták a megvalósításhoz szükséges eszközöket, szoftvereket, ami biztosítja, hogy a határ két oldalán egységes, integrált, a két oldalon azonos fejlettségi, minőségi szintű rendszer kerüljön kialakításra.
Közös megvalósítás:
A projekt megvalósítása a partnerek szoros orvosszakmai és informatikai együttműködésében történik. A rendszerek beszerzése után közös képzéseken vesznek részt, közösen, együttműködve vezetik be a rendszert. Egymást tanítva tanulnak a bevont szakemberek.
Közös projektmenedzsment:
A projektmenedzsment szervezetben mind a magyar, mind a szlovák partner részéről vesznek részt alkalmazottak / megbízottak.
Közös finanszírozás:
Közös finanszírozás valósul meg, a pénzügyi eszközök a magyar és szlovák partnerek között 68-32%-ban kerülnek megosztásra.
A megvalósítás fő pillérei:

 • A projekt specifikus célja az együttműködés kialakítása a magyar és szlovák partnerek között, a tevékenységek ennek alárendelten, logikai rendben követik egymást.
 • Elektronikus kapcsolat az intézmények között
 • Megfelelő mennyiségű adattárolásra alkalmas eszköz
 • Leletező munkaállomások kialakítása
 • a különböző rendszerek (HIS, RIS, PACS) összehangolása
 • felhasználók oktatása
 • folyamatos képzés, utánpótlás képzése
 • projekt utolsó 3-4 hónapja során kerül sor a rendszer éles használatára
 • megvalósult fejlesztés rendszeres ellenőrzése
 • A projekt határon túli formában történő megvalósításának egyik fő oka az, hogy a két régió közös problémákkal küzd, a gazdasági és egészségügyi trendek nagyon hasonlóak egymáshoz. Ezen kívül a határmenti régiók egészségügyi intézményei a racionális ellátásszervezés megteremtése, a párhuzamosságok megszüntetése során egyre komolyabban számolnak határon túli intézményekkel mint együttműködő partnerekkel. Mind a magyar, mind a szlovák egészségügyi intézmények szakemberei egyre növekvő igényt támasztanak közös programok, és szakmai együttműködés iránt.
 • A projekt elősegíti azt, hogy a közeli jövőben egységes ellátási térség alakuljon ki és az egészségügyi szolgáltatások szabadságának útjában lévő korlátok mérséklődjenek. A határon átnyúló kapcsolatok megerősödnek a projekt révén, hiszen fenntartható fejlesztési és hasznosítási struktúrákat hoznak létre, amelyek működnek a projekt megvalósítása után is.
 • A projekt az egészségügyi ellátás racionálisabb szervezése, az erőforrás koncentráció a költségcsökkentés, a tapasztalat-, és tudásmegosztás és -felhalmozás révén javíthatja a térség lakosságának egészségi állapotát, ezáltal hozzájárulhat az életminőség javításához.